Newsy, Tutoriale, wpis 3

Jak bezpiecznie pracować z robotem przemysłowym?

Praca z robotami przemysłowymi KUKA wymaga znajomości zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę operatorów, programistów oraz samych maszyn. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty, które pozwolą na bezpieczną eksploatację robotów przemysłowych.

Jest to jedna lekcja z ponad 100 video, które pochodzi z Kursu Online Programowania Robotów Przemysłowych KUKA:

Tryby pracy robota KUKA

Roboty KUKA działają w kilku trybach pracy, które pozwalają na ich bezpieczne użytkowanie w zależności od aktualnych potrzeb:

 1. T1 (Tryb Teach 1) – tryb ręczny używany do nauki robota, programowania i testowania. Prędkość robota jest ograniczona do 250 mm/s, co minimalizuje ryzyko wypadków. Operator steruje robotem za pomocą panelu KCP (KUKA Control Panel).
 2. T2 (Tryb Teach 2) – tryb ręczny używany do testowania programów przy pełnej prędkości robota. Jest to tryb bardziej ryzykowny, dlatego operatorzy muszą zachować szczególną ostrożność i być dobrze przeszkoleni.
 3. AUTO (Tryb Automatyczny) – robot wykonuje zaprogramowane sekwencje bez ingerencji operatora. Przed przejściem do tego trybu należy upewnić się, że wszystkie osoby opuściły strefę pracy robota i że strefa jest zabezpieczona.
 4. EXT (Tryb Zewnętrzny) – tryb automatyczny sterowany z zewnętrznego systemu, na przykład z systemu nadrzędnego zarządzania produkcją. Pozwala na zintegrowanie robota z innymi maszynami i systemami produkcyjnymi.

Systemy bezpieczeństwa

Systemy robotów przemysłowych są wyposażone w szereg systemów bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę ludzi i maszyn np. :

 • Czujniki bezpieczeństwa – wykrywają obecność operatorów w strefie pracy robota i mogą natychmiast zatrzymać jego ruchy w razie potrzeby.
 • Systemy wizualne – kamery i skanery laserowe monitorują strefę pracy robota.
 • Oprogramowanie bezpieczeństwa – zapewnia kontrolę nad parametrami pracy robota i umożliwia konfigurację stref bezpiecznych.
 • Wyłączniki awaryjne – przyciski umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie robota w sytuacji awaryjnej.

Wygrodzenia

Stosowanie wygrodzeń (barier) wokół obszaru pracy robota jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Mogą to być fizyczne bariery, takie jak ogrodzenia, czy też wirtualne strefy bezpieczeństwa definiowane przez czujniki.

Zachowanie operatorów i programistów

Operatorzy i programiści muszą przestrzegać określonych zasad, aby pracować bezpiecznie z robotami KUKA:

 • Szkolenie – każdy operator powinien przejść odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi i bezpieczeństwa pracy z robotem.
 • Używanie odpowiednich narzędzi ochrony osobistej – kaski, rękawice, buty ochronne i inne środki ochrony osobistej.
 • Regularne przeglądy techniczne – konserwacja i inspekcje robota powinny być przeprowadzane regularnie, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
 • Czujność w strefie robota – należy zachować czujność podczas pracy z robotem, a przede wszystkim wtedy, gdy opuszczamy strefę robota i chcemy go uruchomić. Należy upewnić się, że w strefie nie pozostał żaden człowiek.

Alternatywy dla drzwi ochronnych

Alternatywą dla tradycyjnych drzwi ochronnych mogą być nowoczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak:

 • Kurtyny świetlne – detektory, które wykrywają przerwanie wiązki światła i natychmiast zatrzymują robota.
 • Systemy radarowe – wykrywają ruch w pobliżu robota.
 • Maty naciskowe – wykrywają ruch w pobliżu robota.
 • Strefy bezpieczeństwa programowe – definiowanie obszarów, w których robot może się poruszać, przy jednoczesnym monitorowaniu jego pozycji.

Zasady uruchomienia robota w trybie automatycznym

Przed uruchomieniem robota w trybie automatycznym należy:

 1. Sprawdzić, czy strefa pracy jest wolna od ludzi.
 2. Przeprowadzić testy w trybie T1 lub T2.
 3. Upewnić się, że wszystkie systemy bezpieczeństwa są aktywne.
 4.  W zależności od aplikacji, upewnić się, że stanowisko jest gotowe do uruchomienia. 
 5. Potwierdzić, że wszystkie osłony i bariery są zamknięte i zabezpieczone.
 6. Uruchomić robota w trybie auto, na wolnej prędkości, asekurując proces z ręką na wyłączniku bezpieczeństwa. 
 7. Uruchomić tryb auto. 

Podsumowanie

Bezpieczna praca z robotami przemysłowymi KUKA wymaga zrozumienia i przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa, w tym znajomości trybów pracy robota (T1, T2, AUTO, EXT), systemów zabezpieczeń, wygrodzeń, oraz odpowiednich zachowań operatorów i programistów. Stosowanie nowoczesnych alternatyw dla tradycyjnych barier ochronnych oraz dokładne procedury uruchomienia robota w trybie automatycznym są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przestrzeganie tych wytycznych pozwoli na uniknięcie wypadków i uszkodzeń maszyn, zapewniając efektywną i bezpieczną pracę z robotami KUKA.

>> Zapisz się na kurs konfiguracji i programowania robotów KUKA + Ćwiczenia w symulatorze KUKA.Sim <<